Multiplicere


At foretage en multiplikation. At gange.