Moms


Moms betyder meromsætningsafgift. Det dækker over, at man ved køb af varer betaler en afgift til staten. Moms er ikke et matematisk begreb, men bruges nogle gange i matematikopgaver. I 2009 var moms’en 25 %. Oftest er momsen indregnet i den pris, man ser. Hvis det ikke er tilfældet, skal der lægges 25 % til den angivne pris for at finde salgsprisen. Kender man prisen med moms, skal man trække 20 % af denne fra, for at få prisen uden moms.