Modstående


I geometri bruges ordet modstående fx i forbindelse med firkanter, hvor man kan tale om modstående sider. Det bruges også i forbindelse med trekanter, hvor enhver vinkel har en modstående side, og enhver side har en modstående vinkel.

Se også hosliggende.