Modsat tal


Det modsatte tal til tallet a er tallet –a.

Eksempler

Det modsatte tal til 23 er –23

Det modsatte tal til –5 er 5