Modsat regningsart


To regningsarter kaldes modsatte regningsarter, hvis de „ophæver hinanden“.

Addition og subtraktion er modsatte regningsarter: Hvis man lægger et tal til og derefter trækker det fra (eller omvendt), ender man, hvor man startede.

Eksempel

(12 + 4) – 4 = 12

Multiplikation og division er også modsatte regningsarter.

Eksempel

(12 · 4) : 4 = 12