Mindste fælles multiplum


Mindste fælles multiplum for to (eller flere) tal er det mindste tal, som begge (alle) tal går op i.

Eksempler

Mindste fælles multiplum af 2 og 3 er 6

Mindste fælles multiplum af 4 og 6 er 12

Mindste fælles multiplum af 8, 12 og 18 er 72

Mindste fælles multiplum for to tal a og b betegnes mfm(a,b). Det er fællesnævneren for brøkerne \(\frac{1}{a}\) og \(\frac{1}{b}\)