Midtpunktstransversal


Et linjestykke, der i en trekant forbinder midtpunkterne af to sider, kaldes en midtpunktstransversal.

Linjestykket MN er midtpunktstransversal i △ABC

Om midtpunktstransversaler gælder denne sætning:

En midtpunktstransversal er parallel med den tredje side og halvt så lang som denne. med den tredje side og halvt så lang som denne.

MN || AC og |MN| = \(\frac{1}{2}\) |AC|