Midtnormal for linjestykke


Et linjestykkes midtnormal er en linje, der går gennem midtpunktet af linjestykket og står vinkelret på linjestykket
 

Et linjestykkes midtnormal består af netop de punkter, der har samme afstand til linjestykkets endepunkter

|PA| = |PB| for alle punkter P på midtnormalen m.

 

Omvendt vil ethvert punkt, der har samme afstand til linjestykkets endepunkter, være et punkt på linjestykkets midtnormal.

I en trekant vil sidernes midtnormaler skære hinanden i samme punkt. Dette punkt er Centrum for trekantens omskrevne cirkel.