Mellemliggende


Ordet mellemliggende bruges i geometri til at beskrive vinklers og siders indbyrdes beliggenhed, fx i forbindelse med trekanter. I trekant ABC vil to vinkler have en mellemliggende side. For fx vinkel A og vinkel B vil siden c være den mellemliggende side. For siderne a og b vil vinkel C være den mellemliggende vinkel.

Se også hosliggende og modstående.