Median (statistik)


Ved medianen for et observationssæt forstås observationssættets 50%-fraktil.

Ved et ikke-grupperet observationssæt bliver dette den midterste observation, når observationerne er opstillet efter størrelse. Hvis der er et lige antal observationer vælges sædvanligvis observationen umiddelbart til venstre for midten.

Eksempler

1. I dette observationssæt er medianen 7:

2, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8, 8, 10, 10, 12, 17

2. I dette observationssæt er medianen 5:

2, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8, 8, 10, 10, 12

Medianen er et tal, som skal angive „midten“ af observationssættet således at forstå, at halvdelen af observationerne er mindre end eller lig med medianen, og den anden halvdel er større end eller lig med medianen. I eksempel 2 (side 75) vil ethvert tal i intervallet [5; 7] opfylde denne betingelse, og man kan derfor også se medianen defineret på denne måde, når der er et lige antal observationer.

Ved et grupperet observationssæt aflæses medianen af sumkurven som 50%-fraktilen.