Massefylde


Et stofs massefylde fortæller, hvor meget en bestemt rumfang senhed af stoffet vejer. Almindelige enheder for massefylde er kilogram pr. kubikmeter (kg/m3) eller gram pr. kubikcentimeter (g/cm3). Der gælder altså:

\(\text{massefylde} = \frac{\text{masse}}{\text{rumfang}} \)

Derfor gælder også:

\(\text{masse} = \text{massefylde} \cdot \text{rumfang}\)

Eksempel

Hvis 250 cm3 kviksølv vejer 3400 g, er massefylden m for kviksølv

\(m = \frac{340}{250} = 13,6 g/cm^3\)