Masse


I daglig tale er et legemes masse det samme som legemets vægt. I fysikken skelner man mellem de to begreber. Masse måles i kilogram (kg).