Mængdeprodukt


Af to mængder A og B kan man danne en ny mængde – et såkaldt mængdeprodukt. Den betegnes A \(\times\) B. Det udtales „A kryds B“. Mængden A \(\times\) B består af de ordnede par, der har elementer fra A som førstekomponent og elementer fra b som andenkomponent.

 

Eksempel

 

Hvis A = {1, 2, 3} og B = {2, 4}, har vi

 

A\(\times\)B ={(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4)}.

Bemærk, at A\(\times\)B B \(\times\) A. Når A og B er talmængder, kan A\(\times\)B illustreres i et koordinatsystem således:

Hvis A og B er samme mængde bruges potensskrivemåden. For eksempel er R \(\times\) R = R2 betegnelse for alle reelle talpar.