Mængdedifferens


Af to mængder A og B kan man danne en ny mængde – en såkaldt mængdedifferens (eller differensmængde). Denne mængde betegnes A \ B (udtales „A fraset B“ eller „A minus B“). Mængden A \ B består af de Element, der tilhører A, men ikke tilhører B.

Man kan illustrere mængdedifferensen A \ B således:

 

Mængden A \ B kaldes også „overskudsmængden af A over B“.

Eksempel

Hvis A = {1, 3, 5, 7} og B = {1, 2, 3, 4, 5} gælder A \ B = {7} og B \ A = {2, 4}.