Mængdebygger


Når man skal angive en Maengde, kan det ske ved at fortælle, hvilken grundmængde elementerne skal komme fra og angive en betingelse, elementerne skal opfylde. Hvis man fx vil opskrive mængden M af alle naturlige tal mindre end eller lig med 100, kan det gøres således:

M = {x N | x ≤ 100}

Dette kan siges: „Mængden af x’er tilhørende de naturlige tal, hvorom det gælder, at x er mindre end eller lig med 100“ eller „Mængden af naturlige tal, der er mindre end eller lig med 100“ eller lignende. Det er symbolsammenstillingen { x | ...}, der kaldes en mængdebygger.

Opbygningen (og „udtalen“) af mængdebyggeren er altså denne:

Mængdebygger