Mængde


En mængde i matematik er en veldefineret samling af objekter, der kaldes mængdens elementer. Mængder betegnes med store bogstaver. Man skriver ofte en mængde med såkaldte mængdeparenteser: { og }.

Eksempler

Den mængde P, der består af alle primtal mindre end 20, kan skrives:

P = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}

Den mængde A, der består af alle naturlige tal mindre end 100, kan skrives:

A = {1, 2, 3, 4, ..., 99}

De tre prikker skal fortælle, at systemet med at gå 1 frem fortsætter, indtil man når 99.

Den mængde L, der består af alle lige naturlige tal, kan skrives:

L = {2, 4, 6, 8, 10, ...}

Her viser de tre prikker, at mængden fortsætter i det uendelige.