Målfast


At en tegning er målfast betyder, at den er tegnet i et bestemt målestoksforhold. Hvis en længde på tegningen er lige så lang som en anden, er de to længder også lige lange i virkeligheden. Hvis en vinkel på tegningen er 35° på tegningen, er den også 35° i virkeligheden.