MĂ„lestoksforhold


Når man tegner en formindskelse eller en forstørrelse af en figur, vil en bestemt afstand i virkeligheden blive gengivet som en anden afstand på tegningen. Forholdet mellem afstanden på tegningen og afstanden i virkeligheden kaldes målestoksforholdet.

Eksempler

At målestoksforholdet er fx 1:3 betyder, at 1 cm på tegningen svarer til 3 cm i virkeligheden, dvs. tegningen er en formindskelse af den virkelige genstand.

At målestoksforholdet er 2:1 betyder, at 2 cm på tegningen svarer til 1 cm i virkeligheden, og så er tegningen en forstørrelse af den virkelige genstand.

At målestoksforholdet er 1:1 betyder, at genstanden er tegnet i naturlig størrelse.