Måleenheder


Tal optræder ofte som resultater af målinger. I den sammenhæng er de knyttet til en måleenhed som fx meter (m) og kilogram (kg). Det er praktisk, hvis man bruger de samme enheder overalt i verden. Man er derfor internationalt blevet enige om at fastlægge nogle grundenheder i et målesystem, der kaldes SI-systemet. Grundenhederne i SI-systemet er:

 Måleenhed for
Navn
Forkortelse
 Længde  meter  m
 Masse  kilogram  kg
 Tid  sekund  s
 Strømstyrke  ampere  A
 Temperatur  kelvin  K
 Stofmængde  mol  mol
 Lysstyrke  candela  cd

 Foruden grundenhederne har man fastlagt en række såkaldte afledte enheder. Det er fx måleenheder som disse:

 Måleenhed for
Navn
Forkortelse
 Areal  kvadratmeter  m2
Rumfang  kubikmeter  m3
 Massefylde  gram pr. kubikcentimeter
 \(\frac{g}{cm^{3}}\)
 Hastighed, fart
 meter pr. sekund  \(\frac{m}{s}\)
 Acceleration  meter pr. sekund i anden
 \(\frac{m}{s^{2}}\)

 Der er også andre måleenheder end disse i brug, fx liter for rumfang, knob for hastighed mv. For at undgå tal med mange cifre i et måleresultat benytter man såkaldte præfikser på enhederne.

Den internationale længdeenhed er 1 meter (1 m).

Den internationale vægtenhed er 1 gram (1 g).

Andre enheder kan fås ved at samle et antal af grundenhederne eller ved at dele grundenheden i mindre stykker.

Det angives ved at sætte nogle udvalgte bogstaver foran enheden. De mest anvendte er:

 Tegn Udtale
Betydning
Eksempel
m
Milli
\(\frac{1}{1000}\)
1 mm – en millimeter:
En tusindedel meter
c Centi \(\frac{1}{100}\) 1 cm – en centimeter:
En hundrededel meter
d Deci \(\frac{1}{10}\)  1 dm – en decimeter:
En tiendedel meter
h Hekto
100 1 hL – en hektoliter:
100 liter
k Kilo
1000
1 km – en kilometer:
1000 meter
M Mega
1.000.000 1 MHz – en megahertz:
1.000.000 hertz
H Giga
1.000.000.000 1GWh – en gigawat time:
1.000.000.000 wattimer

Omsætning mellem måleenheder

Længde

1 km
1 m
1 dm
1 cm
1 mm
1000 m
1 m
0,1 m
0,01 m
0,001 m

Areal

1 km2
1 m2  1 dm2  1 cm2  1 mm2 
1.000.000 km2 1  m2  0,01 dm2  0,0001 cm2   0,000 001  mm2

Som arealmål bruges også en ha (en hektar). 1 ha er 10.000 m2.

Rumfang

 1 m3
1 dm3
1 cm3
 1 m3 0,001 dm3  0,000 001 cm3 

En anden meget brugt rumfangsenhed er 1 L (en liter). 1 L er det samme som 1 dm3, dvs. der går 1000 L på en m3

Vægt

 1 kg
1 g
1 mg
 1000 g
1 g
0,001 g

Desuden bruges vægtenheden 1 t (et ton). 1 t er 1000 kg.