Listeform


Når en mængde defineres ved at opskrive mængdens elementer adskilt af kommaer, siger man, at mængden angives på listeform.

Eksempel

Mængden M1 bestående, af de første 10 naturlige tal kan opskrives på listeform således:

M1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

Når alle mængdens elementer skrives, taler man om fuldstændig listeform. Hvis man vil opskrive mængden M2 af alle naturlige tal mindre end eller lig med 1000, er fuldstændig listeform upraktisk. Man skriver da fx således

M2 = {1, 2, 3, 4, 5, ..., 1000}

Prikkerne angiver, at tallene fortsætter til og med 1000. Dette kaldes ufuldstændig listeform og kan også i visse tilfælde benyttes, når mængden er uendelig, som fx de naturlige og de hele tal:

N = {1, 2, 3, 4, 5, ...}

Z = { ..., −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}