Linje


Med ordet linje menes oftest en ret linje, dvs. det, man kan tegne ved brug af en lineal. I matematik tænker man sig en idealiseret ret linje, dvs. „en længde uden bredde“. Gennem to punkter går der altid en og kun en ret linje. En linje tænkes at strække sig uendeligt til begge sider.

I analytisk geometri er en linje en mængde af punkter, hvis koordinatsæt er løsning til en af ligningerne x = k (lodret linje) eller y = ax + b (skrå eller vandret linje).

Eksempler

I koordinatsystemet her er tegnet linjerne med ligningerne \(x = 4\) og \(y = \frac{1}{2}x + 3\) og \(y = 5\).