Lineær sammenhæng


Når to størrelser hænger sammen således, at den ene er en lineær funktion af den anden, taler man om en lineær sammenhæng.

Eksempel

Når man kører med taxi, skal man betale et startgebyr (fx 23 kr.) og et antal kroner pr. kørt km (fx 9,50 kr.). Hvis vi bruger x til at betegne antal kørte km og p(x) til at betegne turens pris i kr. gælder:

p(x) = 9,5x + 23

Der er altså en lineær sammenhæng mellem antal kørte km og den samlede pris for turen