Ligningssystem


Et ligningssystem består af to eller flere ligninger med de samme ubekendte.

Eksempel

Et ligningssystem, der består af to ligninger med to ubekendte, kan fx se således ud:

x – 2y = –4

3x + y = 9

En løsning til ligningssystemet består af de talpar (x, y), der passer i begge ligninger. I dette tilfælde er der én løsning, nemlig talparret (2, 3).