Ligning for linje


I analytisk geometri kan alle rette linjer beskrives ved en ligning af formen:

ax + by + c = 0 hvor (a, b) ≠ (0, 0)

Specielt kan linjer, der ikke er parallelle med y-aksen, beskrives ved en ligning af formen:

y = ax + b

Se også lineær funktion.