Ligesidet trekant


En ligesidet trekant er en trekant, hvor alle tre sider er lige lange.

I en ligesidet trekant er også alle vinkler lige store. Da vinkelsummen i en trekant er 180°, er hver vinkel i en ligesidet trekant 60°