Ligefrem proportionalitet


To talstørrelser kaldes ligefrem proportionale, når de er forbundet på en sådan måde, at hvis den ene ganges med et tal k, så ganges den anden også med tallet k.

Hvis to talstørrelser A og B er ligefrem proportionale, vil A og B være forbundet ved en ligning af typen A = c · B, hvor c er et kendt tal (c ≠ 0).

Eksempel

Hvis man køber is til 10 kr. stykket, er antallet af købte is ligefrem proportionalt med den samlede pris. Køber man dobbelt så mange is, bliver prisen dobbelt så stor osv. Der gælder:

Samlet pris = 10 · antal is

Se også lineær funktion.