Ligefordelt sandsynlighedsfelt


Det samme som et symmetrisk sandsynlighedsfelt.