Ligedannede figurer


To figurer er ligedannede, hvis de enten er kongruente, eller hvis den ene er en forstørrelse af den anden.