Ligebenet trekant


En ligebenet trekant er en trekant, hvor netop to af siderne er lige lange. De to lige lange sider kaldes trekantens ben, og den sidste side kaldes grundlinjen. De to vinkler ved grundlinjen kaldes grundvinkler (på figuren er det ∠ A og ∠ C), og den sidste vinkel kaldes topvinklen. I en ligebenet trekant er grundvinklerne lige store.

I en ligebenet trekant gælder desuden, at vinkelhalveringslinje, højde og median fra topvinklen falder sammen.