Ligebenet trapez


Et ligebenet trapez er et trapez, hvor de ikke parallelle sider er lige lange.

Se trapez.