Lige tal


Et lige tal er et helt tal, som 2 går op i. Da 2 går op i et tal, hvis 2 går op i tallets sidste ciffer, kan man afgøre, om et tal er lige ved at se, om sidste ciffer er 0, 2, 4, 6 eller 8.

Da 2 går op i ethvert lige tal, kan et lige tal skrives som 2 gange et helt tal:

Tallet x er lige, netop når der findes et helt tal n, så x = 2 · n.