Led


Tal, der i et regneudtryk adskilles af + („plus“) eller – („minus“), kaldes led.

Eksempel

Regneudtrykket: 3 + 2 – 4·7 + 24 indeholder 4 led.

De 4 led er tallene 3, 2, 4·7 og 24.

I en flerleddet størrelse tælles parenteser som ét led.

Her er fx en 3-leddet størrelse:

17 · 3:4 + 25 – (52 – 3 · 7)

Tallet inde i parentesen er her selv en flerleddet (2-leddet) størrelse.