Kvartilsæt


Ved kvartilsættet for et observationssæt forstås talsættet bestående af disse tre tal:

25%-fraktilen (nedre kvartil)

50%-fraktilen (medianen)

75%-fraktilen (øvre kvartil)