Kvadrattal


Et naturligt tal, som er kvadratet på et andet naturligt tal, kaldes et kvadrattal. Når n er et naturligt tal, er n2 altså et kvadrattal.

De første 20 kvadrattal er angivet i tabellerne herunder.

n
 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
n2
 1  4  9 16
25
36
49
64
81
100

n
 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
n2
121 144 169 196 225 256 289 324 361 400