Kvadratet på en toleddet størrelse


I matematiske beregninger støder man på at skulle opløfte en størrelse, der består af to led, til anden potens. Man har derfor lavet en sætning og en formel om dette.

Kvadratet på en toleddet størrelse får altid tre led, nemlig:

1. kvadratet på første led

2. plus kvadratet på andet led

3. plus eller minus det dobbelte produkt af de to led. Plus, hvis leddene har samme fortegn, og minus, hvis de har forskellige.

På formelform kan man skrive dette således:

(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab

(a b)2 = a2 + b2 – 2ab