Kvadratet på


Ved kvadratet på et tal a forstås tallet a2. Udtrykket kommer af, at hvis man konstruerer et kvadrat med sidelængden a, kaldes det „at oprejse kvadratet på (linjestykket) a“ – og dette kvadrat har arealet a2.