Kvadrat


Et kvadrat er en firkant, hvor alle fire sider er lige lange, og alle vinkler er rette. Et kvadrat med sidelængden a har omkredsen 4a og arealet a2.

I et kvadrat er diagonalerne lige lange, de halverer hinanden, og de står vinkelret på hinanden. Omvendt vil en firkant, hvor diagonalerne opfylder disse tre betingelser, være et kvadrat.