Kugleafsnit


Når en kugle deles af en plan, deles den i to dele, der hver kaldes et kugleafsnit.

De krumme overflader kaldes kuglekalotter og har samme grundcirkel. Kugleafsnittets højde h er den største vinkelrette afstand mellem skæringsplanen og et punkt på kuglekalotten. Hvis kuglen har radius r, kan rumfanget V af kugleafsnittet beregnes efter formlen:

\(V = \frac{1}{3} \pi h^2 (3r-h)\)