Kugle


En kugle består af mængden af punkter i rummet, som har samme afstand (kuglens radius) til et givet fast punkt (kuglens centrum).

En kugle kan siges at være en 3-dimensional udgave af en cirkel.

Rumfanget V af en kugle med radius r er:

\(V = \frac{4}{3} \pi r^{3}\)

Kuglens overflade O er:

\(O = 4 \pi r^{2}\)