Kubikrod


Ved kubikroden af et tal a (skrevet \(\sqrt[3]{a} \)) forstås det tal b, som opløftet til tredje potens giver a:

\(\sqrt[3]{a}= b\) hvis og kun hvis \(b^{3} = a\)