Konstruktion


En konstruktion er en nøjagtig tegning af en geometrisk figur udført efter nogle oplysninger om figuren. Det er et krav til en færdig konstruktionstegning, at figurens mål (sidelængder, vinkler osv.) skal være rigtige.

I klassisk konstruktion var passer og lineal (uden måleinddeling) de eneste tilladte hjælpemidler. I vore dage foretages konstruktioner enten ved hjælp af et geometritegneprogram eller „i hånden“ med passer, lineal (med måleinddeling), vinkelmåler, tegnetrekant og andre tilsvarende hjælpemidler.