Konstant funktion


En konstant funktion er en funktion med kun én funktionsværdi, fx funktionen f(x) = 5. Det betyder, at for alle værdier af x bliver f(x) = 5.

Grafen for en konstant funktion er en ret linje parallel med x-aksen.

En konstant funktion er en lineær funktion, hvor hældningskoefficienten for grafen er 0.