Kongruente figurer


To geometriske figurer kaldes kongruente, hvis de kan bringes til at dække hinanden punkt for punkt. Når to figurer P1 og P2 er kongruente, skriver man P1P2.