Komplementærmængde


For en delmængde A af en grundmængde G er komplementærmængden til A de elementer af G, som netop ikke tilhører A. Komplementærmængden til A er et andet navn for mængdedifferensen G \ A.

Komplementærmængden til A

Som betegnelse for komplementærmængden til A bruges fx \(A^{c}, \bar{A}\text{ og }\complement A\).