Kommutative lov


Den kommutative lov er en betegnelse for en regel, som en regningsart opfylder, når der kan „byttes om“ på de tal, der indgår. Eksempelvis gælder den kommutative lov for både addition og multiplikation af reelle tal.

 

Den kommutative lov for addition:

 

I en sum er addendernes orden ligegyldig

 

a + b = b + a

Den kommutative lov for multiplikation:

I et produkt er faktorernes orden ligegyldig

 

a · b = b · a

Den kommutative lov gælder fx ikke for subtraktion, da a b b a.