Koefficient


Når variable adderes som fx i udregningen:

a + a + a = 3a

betyder 3a egentlig 3 · a ("3 gange a") og tallet 3 kaldes da koefficienten til a. Hvis koefficienten til en variabel er 1, plejer man ikke at skrive 1-tallet.