Klassisk konstruktion


I klassisk geometrisk konstruktion var de eneste tilladte hjælpemidler en lineal (uden måleinddelinger) og en passer. Udgangspunktet for en konstruktion var i sin simpleste form to punkter O og E. Afstanden mellem disse punkter var den valgte længdeenhed. Det var tilladt at

  1. tegne en ret linje gennem to givne eller konstruerede punkter
  2. tegne en cirkel med et givent eller konstrueret punkt som centrum og afstanden mellem to givne eller konstruerede punkter som radius.

Nye punkter blev konstrueret som skæringspunkter mellem tegnede linjer og cirkler.

Disse strenge krav til, hvad man måtte og ikke måtte stammer fra de gamle grækere, men var også (med nogle få ændringer) gældende i skolen langt op i det 20. århundrede.

Se også konstruktion.