Keglestub


En keglstub er løst sagt en kegle, hvor toppen er skåret af med et snit, der er parallelt med keglens grundflade.

Hvis vi kun ser på kegler med en cirkulær grundflade, kan rumfanget V af en keglestub med højden h, hvor den store grundflade har radius R, og den lille har radius r, findes med denne formel:

\(V = \frac{1}{3} h \pi (R^{2} + r^{2} + Rr)\)

Arealet af den krumme overflade O på keglestubben kan beregnes ved:

\(O = \pi (R + r) \sqrt{(R – r)^{2}+ h^{2}}\)

Hvis man kender sidelængden s i keglestubben (se figuren), kan den krumme overflade O beregnes ved:

\(O = \pi s(R + r)\)