Katete


De sider i en retvinklet trekant, som indeslutter (er ben i) den rette vinkel, kaldes kateter. Den side, der ligger over for den rette vinkel, kaldes hypotenusen.