Kasse


En kasse er en rumlig figur, der begrænses af 6 rektangler. Sidefladerne kommer derved til at stå vinkelret på hinanden. Kassen på figuren er tegnet på isometrisk papir.

En kasse har tre dimensioner: længden a, bredden b og dybden c.

Rumfanget V og overfladen O af kassen beregnes ved:

V = abc

O = 2(ab + ac + bc)

Eksempel

Kassen på figuren har kantlængderne 2 cm, 3 cm og 5 cm. Kassens rumfang V er:

V = 2 · 3 · 5 = 30 cm3

Overfladen O er:

O = 2 · (2 · 3 + 2 · 5 + 3 · 5) = 62 cm2